Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сертификати

 

 

Грамоза за популяризиране на културно-историческия туризъм
Награда-голяма община с принос в благоустройството
Сертификат БДС EN ISO 9001:2015

 

Sertificate BDS EN ISO 9001:2015
Сертификат БДС EN ISO 14001:2015
Sertificate BDS EN ISO 14001:201
Сертификат ISO 9001:2015

 

Сертификат ISO 14001:2015
Благодарствена грамота от Министерство на отбраната
Награда 10 години партьорство за социална отговорност
Грамота на Община Ловеч от МОН

 

Грамота Кмет на месеца
BATI-best tourist attraction innovations-Lovech Municipality
АБТТА-годишна награда Асеневци-за развитие на туризма
Дестинация България-грамота по случай Световен ден на туризма

 

Inner Wheel-сертификат за дарение на розова градина
Диплом от Рязан 2018
ИПА-трето място в рейтинга на учещите администрации
Golg Prize 2018-развитие на туристически продукт

 

БФБ-принос за развитието на борбата в Ловеч
Кмет на годината 2015-2019, социална община
Сертификат индустриален клъстер електромобили
Грамота 2009

 

НСОРБ-почетна грамота 2009
Сертификат ISO 14001:2004
Сертификат ISO 9001:2008
НСОРБ-почетна грамота
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител