Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сертификати

 

Грамоза за популяризиране на културно-историческия туризъм
Награда-голяма община с принос в благоустройството

 

Сертификат БДС EN ISO 9001:2015
Sertificate BDS EN ISO 9001:2015
Сертификат БДС EN ISO 14001:2015
Sertificate BDS EN ISO 14001:201

 

Сертификат ISO 9001:2015
Сертификат ISO 14001:2015
Благодарствена грамота от Министерство на отбраната
Награда 10 години партьорство за социална отговорност

 

Грамота на Община Ловеч от МОН
Грамота Кмет на месеца
BATI-best tourist attraction innovations-Lovech Municipality
АБТТА-годишна награда Асеневци-за развитие на туризма

 

Дестинация България-грамота по случай Световен ден на туризма
Inner Wheel-сертификат за дарение на розова градина
Диплом от Рязан 2018
ИПА-трето място в рейтинга на учещите администрации

 

Golg Prize 2018-развитие на туристически продукт
БФБ-принос за развитието на борбата в Ловеч
Кмет на годината 2015-2019, социална община
Сертификат индустриален клъстер електромобили

 

Грамота 2009
НСОРБ-почетна грамота 2009
Сертификат ISO 14001:2004
Сертификат ISO 9001:2008

 

НСОРБ-почетна грамота

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител