Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Сертификати

НСОРБ-почетна грамота
Сертификат ISO 9001:2008
Сертификат ISO 14001:2004
НСОРБ-почетна грамота 2009
Грамота 2009
Сертификат индустриален клъстер електромобили
Кмет на годината 2015-2019, социална община
БФБ-принос за развитието на борбата в Ловеч
Golg Prize 2018-развитие на туристически продукт
ИПА-трето място в рейтинга на учещите администрации
Диплом от Рязан 2018
Inner Wheel-сертификат за дарение на розова градина
Дестинация България-грамота по случай Световен ден на туризма
АБТТА-годишна награда Асеневци-за развитие на туризма
BATI-best tourist attraction innovations-Lovech Municipality
Грамота Кмет на месеца
Грамота на Община Ловеч от МОН
Награда 10 години партьорство за социална отговорност
Благодарствена грамота от Министерство на отбраната
Сертификат ISO 9001:2015
Сертификат ISO 14001:2015
Сертификат БДС EN ISO 9001:2015
Sertificate BDS EN ISO 9001:2015
Сертификат БДС EN ISO 14001:2015
Sertificate BDS EN ISO 14001:201
Награда-голяма община с принос в благоустройството
Грамоза за популяризиране на културно-историческия туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия