Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заповеди

Заповед № 255 / 14.02.2020г.

Относно: Предоставяне на ползвателите за стопанската 2019/2020 година имоти с начин на трайно ползване: полски пътища и нефункциониращи напоителни канали - общинска собственост, попадащи в масивите за ползване, съгласно Приложение…