Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заповед № 3-506 / 23.03.2020 г.

Относно: Забранявам целогодишно ползването за къпане на всички водни обекти, публична общинска собственост (канали, реки, язовири и др.), на територията на Община Ловеч.