Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-507 / 23.03.2020 г.

Относно: Забрана присъствието на малолетни и непълнолетни лица без придружител, чрез въвеждане на вечерен час в часовия диапазон 19:00 ч. - 06:00 ч.