Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-518 / 25.03.2020 г.

Относно: Възстановяване обслужването на междуградска автобусна линия Ловеч - Троян с временно променено разписание, считано от 26.03.2020 г.