Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-539 / 30.03.2020 г.

Относно: Считано от 31.03.2020 г. да се промени обслужването на вътрешноградската автобусна линия № 4 Гозница - ЖПС, като автобусите да пътуват само сутрин в 7:00 часа.