Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-567 / 07.04.2020 г.

Относно: Считано от 09.04.2020 г. да се преустанови обслужването на междуселищната автобусна линия Малиново-Горно Павликене-Сливек-Прелом-Стефаново.