Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Заповед № 3-696 / 13.05.2020 г.

Относно: Считано от 14.05.2020 г. определям работното време на Общинска администрация - Ловеч от 8,30 до 17,00 часа, разпределено от 8,30 до 12,00 ч. и от 12,30 до 17,00 часа, с почивка от 12,00 до 12,30 часа.