Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1000 / 13.06.2023 г.

Относно: Заличавам адресната регистрация на лицата Ценка А. Борисова, Денис Ю. Иванов, Венцеслав С. Каменов с постоянен и настоящ адрес: гр. Ловеч, местност "Синан тепе" № 921.