Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1082 / 29.06.2023 г.

Относно: Заличавам адресната регистрация на лицата Стефка В. Генова, Иван В. Георгиев и Жанет В. Георгиева с постоянен адрес: гр. Ловеч, ул. "Княз Александър I Батенберг" № 6.