Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1174 / 08.07.2022 г.

Относно: Заличавам адресната регистрация на лицата Елхан Винч и Сабел Мустафов с постоянен и настоящ адрес: гр. Ловеч, ул. "Панайот Волов" № 29.