Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-123 / 22.01.2024 г.

Относно: Заличавм адресната регистрация на лицето Мартин Маринов с постоянен и настоящ адрес: гр. Ловеч, ж.к. "Младост" № 302, вх. В.