Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1358 / 11.08.2023 г.

Относно: Заличвам адресната регистрация на лицето Йордан С. Петков с постоянен и настоящ адрес: гр. Ловеч, ж.к. "Младост", бл. 323, вх. А, ет. 5, ап. 15.