Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1444 / 30.08.2023 г.

Относно: считано от 30.08.2023 г. да бъде въведен режим на водоподаването във високите части на с. Брестово. Водоподаването ще бъде осигурено от 8:00 ч. до 19:00 ч.