Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1799 / 27.10.2023 г.

Относно: Определям границите на районите, видът на предлаганите услуги по чл.  62 от ЗМДТ в съответния район и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване за град Ловеч и 34-те населени места в община Ловеч през 2024 година.