Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1885 / 15.11.2023 г.

Относно: Оттеглям Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символите почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Ловеч, публикуван на интернет страницата на Община Ловеч на 09.10.2023 г.