Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-1959 / 27.11.2023 г.

Относно: Почистването на снега от тротоарите, прилежащи към сградите, както и почистването на ледените висулки да се извършва от съответните физически или юридически лица, стопанисващи и експлоатиращи сградата.