Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-2160 / 15.12.2023 г.

Относно: Във връзка с предстоящите новогодишни празници да не се употребяват пиротехнически изделия по смисъла на чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от "Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия" на територията на община Ловеч.

Забранява се ползването на взривни вещества, стрелба с огнестрелно оръжие, въздушни пушки и други действия, които нарушават спокойствието или създават опасност за живота и здравето на гражданите.