Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-287 / 22.02.2024 г.

Относно: Заличавм адресната регистрация на лицето Даниел А. Михайлов с постоянен адрес: гр. Ловеч, ул. "Д-р Васил Каракановски" № 10.