Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-406 / 19.03.2024 г.

Относно: Промени в организацията на движението на площад "инж. Трифон Трифонов", гр. Ловеч, във връзка с провеждане на традиционния паразник "Цветница - 2024 г."