Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-456 / 27.03.2024 г.

Относно: Считано от 01.04.2024 г. определям работното време на Общинска администрация - Ловеч от 8:00 до 17:00 часа, разпределено от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 часа, с почивка от 12:00 ч. до 13:00 часа.