Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-542 / 10.04.2024 г.

Относно: Забранява се целогодишно ползването за къпане на всички водни обекти, публична общинска собственост /канали, реки, язовири и др./, на територията на Община Ловеч.