Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-621 / 07.04.2022 г.

Относно: Заличавам адресната регистрация на лицето Владимир Коцев с постоянен и настоящ адрес с. Лисец, Община Ловеч, ул. "Баховски път" № 5.