Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-726 / 20.04.2022 г.

Относно: Заличавам адресната регистрация на лицето Лила Димитрова с постоянен и настоящ адрес гр. Ловеч, Община Ловеч, ул. "Люлин" № 6.