Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-727 / 20.04.2022 г.

Относно: Заличавам адресната регистрация на лицето Любомир Вълков с постоянен и настоящ адрес гр. Ловеч, Община Ловеч, ул. "Пано Рогозаров" № 63.