Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-968 / 07.06.2023 г.

Относно: принудително отчуждаване на поземлени имоти и част от поземлени имоти - частна собственост по КККР на гр. Ловеч, местността "Полето", за неземеделски нужди за разширение на гробищен парк "Скобелевско шосе".