Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Списък на гражданите, на които е отказано включване в окончателния списък за настаняване в общински жилища през 2022 г.