Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Списък на гражданите, на които е отказано включване в окончателния списък за настаняване в общински жилища през 2021 г.