Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Заявление - Декларация за по чл. 6, ал. 2 от Наредбата за общинските жилища за настаняване в общинско жилище.

Заявление - Декларация за по чл. 6, ал. 2  от Наредбата за общинските жилища за настаняване в общинско жилище.