Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заявление - Декларация за настаняване в общински жилища - по чл. 6, ал. 2 от Наредбата за общинските жилища в Община Ловеч

Заявление - Декларация за по чл. 6, ал. 2  от Наредбата за общинските жилища за настаняване в общинско жилище.