Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стопанска 2015 - 2016 г

Протокол № 2 за допълнително разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално ползване в землищата на с. Абланица и с. Лешница, Община Ловеч

Протокол № 2 за допълнително разпределение на общински пасища и ливади за индивидуално ползване в землищата на с. Абланица и с. Лешница, Община Ловеч.

Протокол № 1 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в населените места на територията на Община Ловеч

Протокол № 1 за разпределение на общински пасища, мери и ливади за индивидуално ползване в населените места на територията на Община Ловеч.

ЗАПОВЕД РД - 12-252 / 02.11.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Владиня, ЕКАТТЕ 11452, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-68 / 04.02.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Умаревци, ЕКАТТЕ 75112, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД № РД-12-82 /15.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-211 / 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с.Тепава, ЕКАТТЕ 72254, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.…

ЗАПОВЕД РД – 12-211/ 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с.Тепава, ЕКАТТЕ 72254, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.…

ЗАПОВЕД РД – 12-210 / 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Тепава, ЕКАТТЕ 72254, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-66 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Стефаново, ЕКАТТЕ 69225, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-65 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Стефаново, ЕКАТТЕ 69225, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-55 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Соколово, ЕКАТТЕ 67948, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…