Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Община Ловеч

Актуални новини

Получавайте актуални новини и събития

Въведете вашия e-mail адрес и ние ще ви държим в течение
на всичко ново при нас!

Събития

Предишен месец Юни 2024 Следващ месец
ПВСЧПСН
     
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Връчване на Националната литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов“

Връчване на Националната литературна награда за цялостно творчество „Проф. Димитър Димов“

Танцов фестивал Танцувай и мечтай

Танцов фестивал "Танцувай и мечтай"

Защо е важно да рециклираме хартиените опаковки?

Защо е важно да рециклираме хартиените опаковки?

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН АФИШ ЮНИ 2024

МЕСЕЧЕН КУЛТУРЕН АФИШ ЮНИ 2024

РСПБЗН - Ловеч напомня основни правила за пожарна безопасност

РСПБЗН - Ловеч напомня основни правила за пожарна безопасност

Подай сигнал за замърсяване

Подай сигнал за замърсяване

Стоп на замърсяването! Изпращайте сигнали на e-mail: office@eko-lovech.eu

Стоп на замърсяването! Изпращайте сигнали на e-mail: office@eko-lovech.eu

Е-Услуги

Бързи връзки

Анкета

Според Вас кой е най-ефективният механизъм за преодоляване на демографската криза?

Според Вас кой е най-ефективният механизъм за преодоляване на демографската криза?Обяви и съобщения

Съобщение за съставен Констативен акт, относно установен незаконно поставен преместваем обект „ ДЪРВЕН ФУРГОН”, разположен в УПИ II, кв. 9035 , между бл. 201 и бл. 202 кв. "Здравец", гр. Ловеч

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Общинска администрация Ловеч, с адрес гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 в тридневен…

Съобщение за съставен Констативен акт, относно законността на поставени антипаркинг скоби, разположени в УПИ IV, кв. 158 по плана на кв. "Дикисана", гр. Ловеч

Възражения по настоящия констативен акт могат да бъдат подавани до Община Ловеч, ул. „Търговска" №22, в З/три/ дневен срок, считан от датата на връчването…

Обявление за Провеждане на открит конкурс за подаване на оферти от кандидати, които желаят да осъществят дейността: "Маркиране на дървесина на корен за ЛФ 2024 г. в горски територии - собственост на Община Ловеч - Обект № 2401-М

Кандидатите могат да подават оферти в срок до 16:00 ч. на 27.06.2024 г. в Центъра за информация и адмнистративно обслужване на гражданите в сградата на Община…

Обявление за провеждане на Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - помещение с площ 30 кв. м, находящо се на I-ви етаж в сграда в общински поземлен имот по КККР на с. Хлевене

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:30 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.

Обявление за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на общински недвижим имот - сграда със застроена площ 30 кв. м, брой етажи 1, с предназначение: сграда за битови услуги

Публичният търг е насрочен да се проведе на 26.06.2024 г. от 14:00 ч. в заседателната зала в сградата на общинската администрация - Ловеч.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч