Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Транспорт


 

Справка за изпълнение на автобусните линии от превозвачи с автобуси и цени на билетите - съгласно сключените договори с Община Ловеч - към 18.05.2017 г.

С  П  Р  А  В  К  А Изпълнение на автобусните линии от превозвачи с автобуси и  цени на билетите - съгласно сключените договори с Община Ловеч – към 18.05.2017 година   № Превозвач Автобусна линия              …

Справка за сключените договори през 2016 г. с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от общинска транспортна схема

Справка за сключените договори с превозвачи за обслужване на маршрутни разписания по автобусни линии от общинската транспортна схема ОБЩИНА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Ловеч   Номер по ред Наименование на автобусната линия…