Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Транспорт


 

Справка за компенсиране на превозвачите за 2022 г.

Справка по чл. 71, т.1 и т. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в…

Решение № 5 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Брестово и междуселищна автобусна линия Ловеч - Радювене

Решение № 5 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Брестово и междуселищна автобусна линия Ловеч - Радювене от Общинската транспортна…

Решение № 4 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Лесидрен - Тетевен

Решение № 4 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Лесидрен - Тетевен от квотата на Община Ловеч по областната транспортна схема.