Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Транспорт


 

Справка за компенсиране на превозвачите за 2023 г.

Справка по чл. 71, т.1, т. 2 и т. 3 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени…

Справка за компенсиране на превозвачите за 2022 г.

Справка по чл. 71, т.1 и т. 2 от НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в…

Решение № 5 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Брестово и междуселищна автобусна линия Ловеч - Радювене

Решение № 5 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Брестово и междуселищна автобусна линия Ловеч - Радювене от Общинската транспортна…

Решение № 4 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Лесидрен - Тетевен

Решение № 4 от 01.03.2023 г. на Областен Управител на област Ловеч за прилагане на "спешна мярка" по междуселищна автобусна линия Ловеч - Лесидрен - Тетевен от квотата на Община Ловеч по областната транспортна схема.