Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Почетни граждани

Йосиф I - Екзарх български
Феликс Каниц
Ген. Алексей Куропаткин
д-р Васил Караконовски
полк. Михаил Гембицки
Рачо Димчев
ген. Иван Ф. Тутолмин
ген. Пьотр Паренсов
подп. Иван Абаджиев
акад. Атанас Иширков
инж. Трифон Трифонов
акад. Стефан Ватев
Иван Мартинов
н.а. Димитър Петков
ген. лейт. Георги Иванов
Николай Рукавишников
Алексей Елисеев
з.а. Борис Луканов
Дочо Шипков
з.м.с. Братан Ценов, класическа борба
о.з. майор Борис Маркус
з.а. Людмила Савелиева
Данаил Василев
Петър Хубчев - футболист, национал
Петер Найгефинт, кмет на Ерфурт
акад. Димитър Мишев
проф. Иван Лалов, физик, ректор на СУ
Панайот Пипков, композитор
проф. Любомир Пипков, композитор
Панталей Димитров, културен деятел
проф. Теофан Сокеров, художник
Стефан П. Станев, банкер
Манфред Руге, кмет на Ерфурт
Георги Мишев, писател
Гриша Ганчев, спортист, бизнесмен
полк. Сергей Касаткин
акад. Стойчо Панчев
д-р Георги Кънчев, анестезиолог
Христо Кънчев, студент-социална педагогика
Максим - патриарх български
Николай Кълбов, икономист, дарител
проф. д-р Параскев Стоянов, лекар
Андреас Баузевайн, кмет на Ерфурт
Гавриил - Ловчански митрополит
проф. д-р Никола Владов, хирург
проф. Беньо Цонев
Константин Илиев, драматург
арх. Петко Еврев
Найден Ангелов, учител
проф. д-р Николай Райнов, неврохирург
 

 

 
 
 
 
 
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч