Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Електронни услуги

Справки-декларации по чл. 116, ал.4 от ЗТ за регистрирани туристически обекти

Подаването на "Декларации по чл.116 от Закона за туризма" става само с електронен подпис.

ВХОД В СПРАВКИ-ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 116, АЛ.4 ОТ ЗТ ЗА РЕГИСТРИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ

 

Електронни административни услуги

 

Зелена система

Контрол по строителството

Кадастър

Местни данъци и такси

Селско стопанство и екология

Търговия, туризъм, транспорт

Гражданска регистрация и актосъставяне

Общинска собственост

Устройство на територията