Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Декларации за конфликт на интереси

Име Файл

Заповед № З-1975 / 29.11.2023 г.

Заповед № 3-1975 от 29.11_.2023 г_._.pdf

Заповед № З-1002 / 13.06.2023 г.

Заповед № З-1002 от 13.06.2023 г.

Вътрешни правила за проверка на декларации

ВПЗПКОНПИ

Заповед № 292 / 19.02.2018 г.

Заповед № 292 от 19.02.2018 г.

Заповед № 293 / 19.02.2018 г.

Заповед № 293 от 19.02.2018 г. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1, във връзка с § 2 от ДР на ЗПКОНПИ Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3, във връзка с § 2 от ДР на ЗПКОНПИ

Декларации

Име Декларация

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ на Община Ловеч част I-имущество и част II-интереси

Публичен регистър-имущество и интереси декларации Община Ловеч

Публичен регистър на декларациите по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията на Община Ловеч

Публичен регистър чл. 49 ЗПК декларации 2023_.doc

Любомир Илиев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 (PDF)

Младен Цонев

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2 (PDF)

Поля Христова

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 (PDF)