Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Публични регистри на Община Ловеч

1. ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПРИ ОБЩИНА ЛОВЕЧ за периода от 2007 г. до 2020 г. /на основание чл.41, ал.4 от ЗОС/

Публичен регистър на разпоредителните сделки към 18.12.2020 г. - изтегли от ТУК 
 
2. Публичен регистър на даренията  Публичен регистър на даренията към 18.08.2020 г. - изтегли от ТУК
 
3. Публичен регистър с данни за процеса на приватизация на общински търговски дружества, обособени техни части и обекти по чл. 1, ал. 2, т.3 ЗПСК и за процеса на следприватизационен контрол, реализирани в съответствие със ЗПСК   Публичен регистър ОФПИ - изтегли от  ТУК
 
4. Регистър етажна собственост - регистър на издадените регистрационни карти по ЗУЕС към 12.11.2020 г.   Регистър етажна собственост - изтегли от ТУК

5. Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт

Регистър на административните структури  
6. Регистър на сдруженията - Община Ловеч Регистър на сдруженията - изтегли от ТУК
7. Регистър на СС по реда на чл.25, ал.1 от ЗУЕС Регистър към 01.04.2016 г. - изтегли от ТУК
8. Регистър на СС по реда на чл.25, ал.1 от ЗУЕС - ОПРР Регистър към 16.10.2018 г. - изтегли от ТУК
9. Регистър подадени ЗИФП - ОПРР Регистър към 10.01.2019 г.- изтегли от ТУК
10. Регистър подадени ЗИФП Регистър към 01.04.2016 г. - изтегли от  ТУК
11. Публичен регистър за издадени разрешения за таксиметров превоз в Община Ловеч Регистър от 30.09.2020 г. - изтегли от ТУК
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi