Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Център за услуги и информация

Работно време от 8.00 до 17.30 часа

Директор Дирекция "Административно-правно и информационно обслужване" инж.Тони Михайлов Паричев

Тел. 068 688381  и 068 688382