Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Кмет

Страцимир Петков

Страцимир Веселинов Петков е роден на 22.09.1972 г. С Решение № 203-МИ от 06.11.2023 г. на ОИК - Ловеч е обявен за избран за кмет на Община Ловеч.

Образование

Завършил Профилирана езикова гимназия „Екзарх Йосиф I“ - Ловеч с профил английски език. Магистърската си степен по Счетоводна отчетност е получил в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Биография

Президент е на „Ротари клуб“. Съосновател и председател на фондация " За Ловешката Eзикова".

Общински съветник в Общински съвет – Ловеч през мандат 2011-2015, мандат 2015-2019, мандат 2019-2023 г.

През мандат 2011-2015 е член на Постоянната комисия по общинска собственост и на Постоянната комисия по правно-нормативни въпроси.

През мандат 2015-2019 е член на Постоянната комисия по общинска собственост, устройство на територията, комунални дейности, екология и транспорт и Комисия за децата, младежта, спорта и НПО.

През мандат 2019-2023  е председател на Постоянната комисия по образование, култура, спорт, децата, младежта и НПО и член на Постоянната комисия по социална дейност, демографска политика и здравеопазване.

Семейство

Баща е на три деца.

Свържи се

За кореспонденция

5500 Ловеч, ул. Търговска 22
Тел: 068/601 260
Факс: 068/601 261
email: kmet@lovech.bg

Приемни дни

Предварително записване на
тел: 068/601 260
сряда от 8.30 до 11.30 часа

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч