Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Зелен телефон

„Зелен телефон“ и  електронна поща.

Денонощен телефон: 068 688 396,

в работен ден тел. 068 688 205,

e-mail: obshtina@lovech.bg

 

Обратна връзка

Максимален размер за всяко изображение - 2 MB. Разрешени файлове: doc, docx, rtf, pdf
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч