Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Свободни работни места

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Относно: конкурс за длъжността началник отдел „Стратегическо планиране и програмиране“ в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“.

Община Ловеч обявява подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

Относно: Подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

Относно: подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“.

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

Относно: Класиране на кандидатите за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Конкурс за длъжността Главен експерт „Околна среда“ в  дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ при Община Ловеч

Обява за подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 год. възраст и „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.

Подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст и „Наблюдавано…