Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Свободни работни места

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Туристически маркетинг“

Вакантна длъжност Главен експерт „Туристически маркетинг“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор на товарен автомобил в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“.