Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Свободни работни места

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч

  ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните условия: Минимални изисквания: Образователна степен:…

Община Ловеч обявява конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч

  ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните условия: Минимални изисквания: Образователно-квалификационна степен: висше образование, степен…

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Старши юрисконсулт в отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Вакантна длъжност Старши юрисконсулт в отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“.