Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Свободни работни места

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор на товарен автомобил НКПД 8332 2010 В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Относно: вакантна длъжност Шофьор на товарен автомобил НКПД 8332 2010 В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“.

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“.

Относно: Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и…

Списък на допуснати и недопуснати кандидати след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“

Относно: Подбор на служители в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата…

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПОДБОР НА СЛУЖИТЕЛИ В СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ И „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

Относно: Подбор на служители в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ длъжност „Логопед“ и „Трудотерапевт“

  СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ   след проведен първи етап /по документи/ за подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“…

Община Ловеч обявява подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

Относно: Подбор за длъжност „Трудотерапевт“ в социалната услуга „Преходно жилище“ за деца  от 15 до 18 годишна възраст

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

Относно: подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“.