Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Свободни работни места

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“, „ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ“ И „НАБЛЮДАВАНО ЖИЛИЩЕ“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

Главен юрисконсулт   На основание заповед № З-772/27.05.2020 год. на кмета на Община Ловеч и чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 4, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители…