Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Свободни работни места

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 Вакантна длъжност  Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в  отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“.