Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Обяви и съобщения

Съобщение за стартирана процедура по принудително премахване на рекламно-информационни елементи от фасадата на сгради

Община Ловеч обявява, че считано от 23.05.2022 г. стартира процедура по принудително премахване на рекламно-информационни елементи от фасадата на сгради....

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАП ЕТАП – ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

Относно: подбор за следните длъжности: Управител – 1 щ. бр; Социален работник – 1 щ. бр; Медицинска сестра – 2 щ. бр; Трудотерапевт – 1 щ. бр; Санитар – 6 щ. бр; Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.523.324, местност „Бабаковец“, по плана на новообразуваните имоти на местност „Бабаковец“, землище на гр. Ловеч.

Обявление за издадено разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот по плана на село Горно Павликене, община Ловеч

Относно: изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за урегулиран поземлен имот (у.п.и.) ХVIII-656 от кв. 9 по плана на село Горно Павликене.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ЕТАП /ПО ДОКУМЕНТИ/ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

Относно: подбор за следните длъжности: Управител – 1 щ. бр; Социален работник – 1 щ. бр; Медицинска сестра – 2 щ. бр; Трудотерапевт – 1 щ. бр; Санитар – 6 щ. бр; Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

Обявление за изработен, внесен за съгласуване и одобряване проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот в местност „Синан тепе“, землище на гр. Ловеч

Относно: проект за ПУП-ПРЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.558.1920, местност „Синан тепе“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Синан тепе“, землището на гр. Ловеч.

Съобщение за одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот в местност „Стратеш“, землище на гр. Ловеч

Относно: одобрен проект за изменение на ПУП-ПЗ за поземлен имот (ПИ) 43952.556.222, местност „Стратеш“ по плана на новообразуваните имоти на местност „Стратеш“, землище на гр. Ловеч.