Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Декларации по зпуки

Настоящи

Име Декларация

Албена Дунчева

Александър Тодоров

Али Алиев

Ана Маринова

Ана Маринова

Анатолий Георгиев Иванов – общински съветник

Анелия Ангелова

Анита Илиева

Анита Илиева

Анна Костадинова

Асен Топалов

Атанас Вълев

Биляна Матева

Биляна Матева

Благовест Петров - мл. експерт ПИЦ

Бонка Вашева-Горанова

Борис Искренов

Борис Николов - охрана на обекти

Валентин Вълков

Валентин Пенчев

Валентин Узунов

Валентина Ботева

Валентина Цвяткова - кмет на с. Пресяка

Валерий Хомяков

Валерия Баръмова

Ваня Пенчева - гл. специалист ЖН

Ваня Стоянова - кмет на с. Слатина

Васил Христов

Васко Панков - кметски наместник с. Сливек

Велислав Борисов

Величко Лалев - охрана на обекти

Венелина Плугова - гл. специалист ОСП

Венета Цанова

Венцислав Христов - зам. кмет на община ловеч

Вергиния Петрова - старши счетоводител

Вержиния Стойкова

Весела Стафунска

Виолета Петкова

Владимир Басарски

Галя Дочева

Галя Петрова

Геновева Бързашка

Геновева Иванова

Геновева Иванова

Геновева Стойкова

Георги Бочев

Георги Братоев

Георги Цонев - кметски наместник

Гинка Панамска

Грета Райнова - мл. експерт ОК

Гюро Иванов

Дамян Дамянов - кметски наместник с. Лешница

Данаил Иванов

Даниел Колев

Даниел Колев

Даниел Колев - гл. експерт ЗББА

Даниела Данова-Стоянова

Даниела Даскалова

Даниела Димова - Събева

Даниела Златанова

Даниела Златанова

Даниела Кузманова

Даниела Цанова

Даниела Цанова - секретар на община ловеч

Данча Пенчева

Дарина Атанасова

Даринка Димитрова - Гл. специалист АО - кметство Владиня

Дария Иванова

Дафинка Данева

Дацо Дацов

Десислава Иванова

Детелин Димитров

Диана Лалева

Диана Събчева-Недева

Димитринка Дренска

Елена Пиронкова

Елена Пиронкова

Елка Тодорова

Емил Методиев

Емилия Иванова

Жан Йорданов

Зюлфие Кара

Ива Гетова

Ива Гетова

Иваило Иванов

Иван Джуров - кметски наместник с. Стефаново

Иван Иванов

Иван Иванов

Иван Иванов

Иван Къновски

Иван Тихов

Иван Тихов

Иван Чифутов

Иваничка Дончева

Иваничка Дончева

Иваничка Иванова

Иваничка Иванова

Иваничка Симеонова

Иваничка Станчева

Иванчо Монов

Илианка Колева

Илиян Стоянов

Илиян Стоянов

Ирена Маринова

Ирена Минчева

Искра Цанкова

Искра Цанкова - гл. експерт КР

Искрен Савчев

Йордан Гачевски

Йорданка Недкова

Камелия Иванчева

Камелия Станчева

Капка Кузманова

Катя Димитрова

Катя Кунева

Катя Михайлова

Катя Николова

Кирил Занков

Красимир Ганков - кметски наместник с. Изворче

Красимир Христов - дейност СОО

Лазар Тодоров

Лидия Илиева

Лилия Любенова

Лилия Попова

Лилко Христов - шофьор

Любомир Лалев

Любомира Величкова

Магдалена Баева

Магдалена Мишева - мл. експерт ЧР

Мариана Нешева

Мариана Хитова - кмет на с. Дойренци

Маринела Височкова

Мария Йорданова

Мария Коларова

Мариян Колев

Марияна Йочева

Мартин Добревски

Мартин Добревски

Матей Василев

Миглена Тодорова

Милена Пейкова

Милтен Чолаков

Милчо Маринов - кметски наместник с. Соколово

Минчо Петков

Минчо Петков

Мирослава Танова

Митко Митев

Михаела Петкова

Момчил Луловски

Момчил Луловски

Момчил Луловски

Надежда Лазарова

Надя Станчева

Наталия Ангелова

Невена Влаева

Никола Николов

Николай Недялков

Нора Петкова

Павлин Денчев

Павлина Панова

Петко Петков

Петър Деков

Петър Петков

Петя Александрова

Петя Иванова

Петя Калчева

Петя Николова

Петя Станчева

Пламен Митев

Пламена Попска - мл. експерт ОП

Поля Денкова

Поля Стойкова

Поля Цанова

Радинка Тотева - кметски наместник на с. Брестово

Радинка Тотева - кметски наместник с. Брестово

Росица Димитрова

Росица Иванова

Росица Йорданова

Росица Конова

Румен Николов

Румен Николов

Румяна Иванова

Сашо Тодоров

Светла Гъркова

Светлана Недялкова - кметски наместник на с. Дренов

Светлана Хубавенкова

Светослав Вълков

Симеон Симеонов

Соня Димитрова

Соня Караянева

Соня Мучинова

София Топалова

Станимир Тотев

Станислав Петков

Станислав Стойчев

Стела Добрева

Стела Дончева

Стефка Заекова

Стоян Диков

Стоянка Сарачинова

Събина Миленска

Таня Иванова

Таня Иванова

Таня Тинчева

Татяна Михова

Тони Паричев

Тотко Рогашки

Христина Христова

Христо Генчев

Христо Тотев

Христо Христов

Христо Христов

Хюлия Вели

Хюлия Вели

Цанко Цанков

Цветалинка Василева - директор ДГ "Детелина"

Цветан Георгиев - зам. кмет на община ловеч

Цветан Илиев

Цветан Тодоров

Цветан Тодоров - Специалист АДУТ

Цветанка Маринова

Цветелин Калчев

Цветелин Лишев

Цветелин Цанов

Ценка Василева - Дончева

Ценко Карабов

Юлия Петрова

Юлия Тотева

Юлка Иванова

Янислава Монева


Освободени

Име Декларация

Ангелина Стефанова

Борислав Иванов

Борислав Митев

Боряна Ботева

Валентин Барашки

Валентин Вутов

Валентина Янкова Митева – общински съветник

Венета Кисьова - кметски наместник на с. Прелом

Весела Кръстева

Весела Цанкова

Веселина Мончева

Веселина Нановска

Веско Бренишки

Виктор Костов

Виктор Павлов

Виолетка Чорбаджиева

Владимир Винев

Владимир Винев

Владимир Димитров

Галина Иванова

Галина Петрова

Гена Владова

Георги Нинов

Георги Нинов

Данаил Петков

Даниела Иванова

Даринка Русева

Дария Дончева

Деница Зоркова

Десислава Асенова

Детелин Събев

Деян Христов

Диана Иванова

Димитрина Христова

Димитър Димитров

Диянка Гатева

Донка Ванчева

Евгения Вълова

Евдокия Попова

Елена Златева

Ерма Северинова

Живко Йорданов

Иван Йорданов

Иван Коларов

Иван Лалев

Иван Стоянов

Иваничка Каменова

Иваничка Лазарова

Иваничка Мирчева

Ивелин Илиев

Ивелина Радевска - зам. кмет на община ловеч

Ивелина Стоянова

Илинка Печева

Илия Мирчев

Илиян Хинков

Ирена Георгиева - кмет на с. Йоглав

Ирена Георгиева - кметски наместник на с. йоглав

Ирина Илиева

Йовка Иванова

Йордан Зърков

Йордан Йорданов

Калин Кръстев - кмет на с. Баховица

Калинка Ангелова

Камелия Вълчанова

Камелия Цанкова

Катя Добринова

Катя Кънчева

Кино Илиев

Клаудиатереса Хернандез

Корнелия Цанкова

Красимира Везиева

Красимира Кирова

Красимира Маринова

Кристалина Минкова

Кънчо Георгиев

Лачо Йорданов

Леонид Кушев

Любомира Чолакова

Маргарита Дончева

Мариан Василев

Мариана Бандрова

Мариана Вълчева

Мариана Генова

Мариана Иванова

Мариела Николова

Мариета Бахова

Мариета Дачева

Марин Симеонов

Мария Стоянова

Марияна Дончева

Марияна Станчева

Марияна Стоянова

Мая Василева

Мая Мичева

Мая Цанкова

Мейди Метушев

Милен Русев

Милена Христова

Милка Дочкова

Милка Петкова

Минко Василев

Минко Иванов

Мирослава Бон

Мирослава Русева

Младен Влаев

Надежда Власковска

Надежда Стоянова

Надя Венелинова

Надя Качамакова

Надя Стоянова

Надя Христова

Найден Вълчев

Найден Вълчев

Наташка Ралчева

Нели Николова

Николай Буровски

Николай Дошев

Николай Саев

Николай Стоянов

Николкина Парлапанова

Пенка Видрарска

Пенка Недялкова

Пенка Николова

Пенка Станчева

Пенка Цанкова

Пенчо Илиев

Петър Маринов

Пламен Върбановски - кмет на с. Лисец

Пламен Петков

Пламен Печев

Пламена Чобанова

Полина Николова

Поля Георгиева

Поля Гетова

Поля Христова

Радка Кочева

Радка Трифонова

Рена Керезова

Рени Вълчева

Румен Ралчев

Румяна Георгиева

Румяна Пенчева

Свилен Станчев - кметски наместник на с. Сливек

Севдалина Сергеева

Силвия Средкова

Снежинка Цанкова

Соня Христова

Спас Цвятков

Спас Цвятков

Станимир Стоянов - кметски наместник с. Сливек

Станислава Давидова

Станка Стоянова

Стефан Нейков - кметски наместник с. Тепава

Стефан Пенков

Стефка Жечева - нач. отдел ВОМСП

Стилиян Стоянов

Таня Славчева

Таня Чедомирова-Ганева

Теодора Костадинова

Тодор Цветков

Траян Любенов

Феодор Вацов

Христо Иванов

Христофор Господинов

Цветан Георгиев - мл. експерт ОП

Цветелина Пелова

Цветлена Илиева

Цветослав Христов - мл. експерт ТИ

Юлия Василева