Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Сигнали за корупция

1. По пощата

Подайте оплакване по пощата, в пощенската кутия в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Ловеч, ул. Търговска 22.

 

2. Община Ловеч откри „горещ телефон“

Уважаеми граждани,
В изпълнение на Плана за добро, ефективно и прозрачно управление на Община Ловеч разработен по проект на НСОРБ по ОП „Административен капацитет” – „Гражданите и общината – партньори за прозрачна и ефективна местна власт”, общинска администрация Ловеч откри „горещ телефон” 068 688 255
На него можете да изкажете Вашето мнение за работата на Общинската администрация, да направите препоръки или да подадете сигнали за случаи на корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност, проявени от страна на служители на общинската администрация.
Вашите обаждания ще бъдат записвани и докладвани на кмета на общината от упълномощен служител.

За да Ви информираме за решението по Вашия проблем, е необходимо да съобщите вашите координати за връзка. 

 

3. Сигнали, мнения и предложения към Общинска администрация Ловеч

Тук можете да изкажете Вашето мнение за работата на Общинската администрация, да направите препоръки или да подадете сигнали за случаи на корупция, непрозрачност, отказ на информация или непочтеност, проявени от страна на служители на общинската администрация.

Мнението Ви ще бъде разгледано само от упълномощен служител на Община Ловеч и няма да бъде достъпно за другите посетители на web сайта. 

Обратна връзка

Максимален размер за всяко изображение - 2 MB. Разрешени файлове: doc, docx, rtf, pdf
Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч