Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Символи

1. ЗНАМЕ НА ГРАД ЛОВЕЧ 
ЗНАМЕ НА ГРАД ЛОВЕЧЦветът на знамето е виолетов, в центъра е поставен гербът на град Ловеч, обкръжен е с нимба от златен лавров венец. Изработва се от копринен плат с размери 90 на 170 см. Гербът и лавровата клонка се извезват от златна сърма или копринени конци в златен цвят. Към знамето се пришиват аксесоари като ресни, пискюли, ленти, шнурове. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво или лек метал с диаметър 3,5 см. Завършва с бронзирана топка и пика. 

 

 

2. ГЕРБ НА ГРАД ЛОВЕЧ
Гербът на град Ловеч представлява щит с вписани в него стилизирани характерните особености на града - зъберите на крепостта "Хисаря", люляково клонче, Покрития мост и река Осъм. В горния край на герба на кирилица е изписано името на град Ловеч. Гербът присъства  и като елемент от знамето  и печата на град Ловеч.

 

 

3. ОФИЦИАЛЕН ПЕЧАТ  НА  ГРАД  ЛОВЕЧ
Официалният печат на град Ловеч е изображение на герба на града. Има кръгла форма. В средата е изобразен гербът на град Ловеч, около герба в горната половина на кръга е разположен надпис "Република България", а в долната -"Ловеч". Официалният печат се съхранява от Кмета на Община Ловеч. Не се поставя върху документи от административно-делови характер.

 

4. ОГЪРЛИЦА  МЕДАЛЬОН 
ОГЪРЛИЦА МЕДАЛЬОН

Огърлицата медальон е уникална и се изработва от ковък метал в единичен екземпляр. Медальонът има кръгла форма, която представлява слънце с рубини , а в центъра му е изобразен герба на град Ловеч. В основата на огърлицата равномерно от двете страни са вписани два правоъгълни елемента с изобразен изправен лъв -  във всеки един от тях.
Кметът носи огърлицата-медальон при:
 -  Встъпването му в длъжност;
 - Всички национални празници на Република България;
 - Празника на град Ловеч;
 - Тържествени сесии на Общински съвет – Ловеч;
 - Връчване на званията "Почетен гражданин на град Ловеч” и „Заслужил гражданин на Ловеч”;
 - Други тържествени случаи.

 

5. СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ГРАД ЛОВЕЧ
СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ГРАД ЛОВЕЧ

Символичният ключ на град Ловеч представлява художествено изработен ключ от ковък метал с размер 18-20 см. Горният край на символичния ключ представлява герба на град Ловеч, а долния - стилизирана лира. Символичният ключ на град Ловеч се съхранява от кмета на Община Ловеч. Копие на символичния ключ от по-лек метал се връчва със заповед на Кмета на Община Ловеч на удостоените  със званието "Почетен гражданин на град Ловеч” на тържествена сесия на Общински съвет - Ловеч. 

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител
Сдружение местна инициативна група Летница - Ловеч