Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стопанска 2015 - 2016 г

ЗАПОВЕД РД – 12-218/ 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с.Прелом, ЕКАТТЕ 58150, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.…

ЗАПОВЕД РД – 12-217 / 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Прелом, ЕКАТТЕ 58150, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-57 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Малиново, ЕКАТТЕ 46396, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД - 12-320 / 15.12.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на с. Малиново, ЕКАТТЕ 46396, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-45 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.…

ЗАПОВЕД РД – 12-56 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на гр. Ловеч, ЕКАТТЕ 43952, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД № РД-12-87/19.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-75 / 12.02.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г. - изменение…

ЗАПОВЕД РД – 12-75 / 12.02.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Лисец, ЕКАТТЕ 43829, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-31 / 28.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Лешница, ЕКАТТЕ 43579, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-64 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Казачево, ЕКАТТЕ 35198, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-63 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Казачево, ЕКАТТЕ 35198, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-44 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Къкрина, ЕКАТТЕ 40837, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…