Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стопанска 2015 - 2016 г

ЗАПОВЕД РД – 12-43 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя в землището на с. Къкрина, ЕКАТТЕ 40837, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД № РД-12-73/12.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-322 /21.12.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на с. Йоглав, ЕКАТТЕ 34093, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г. –…

ЗАПОВЕД РД - 12-322 / 21.12.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на с. Йоглав, ЕКАТТЕ 34093, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД № РД - 12-48 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Хлевене, ЕКАТТЕ 77311, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД - 12-246 / 27.10.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя в землището на с. Хлевене, ЕКАТТЕ 77311, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-62 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – трайни насаждения, в землището на с. Гостиня, ЕКАТТЕ 17378, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-61 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Гостиня, ЕКАТТЕ 17378, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-60 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Гостиня, ЕКАТТЕ 17378, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД - 12-224 /14.10.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване ползване на земеделските земи - обработваема земя, в землището на с. Горан, ЕКАТТЕ 16002, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.…

ЗАПОВЕД № РД-12-81 /15.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-14 / 19.01.2016 г.

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Горно Павликене, ЕКАТТЕ 16883, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската…

ЗАПОВЕД РД – 12-14 / 19.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Горно Павликене, ЕКАТТЕ 16883, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската…

ЗАПОВЕД РД – 12-13 / 19.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на с. Горно Павликене, ЕКАТТЕ 16883, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…