Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стопанска 2015 - 2016 г

ЗАПОВЕД РД - 12-249 / 28.10.2015 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Дренов, ЕКАТТЕ 23666, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД - 12-02 / 05.01.2016 г. на Областна дирекция "Земеделие" гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Дойренци, ЕКАТТЕ 21823, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-34 / 28.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за землището на с. Деветаки, ЕКАТТЕ 20420, Община Ловеч,…

ЗАПОВЕД РД – 12-33 / 28.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя между собствениците и/или ползвателите, съгласно чл.37в, ал.3 от ЗСПЗЗ за землището на с. Деветаки, ЕКАТТЕ 20420, Община Ловеч, за…

ЗАПОВЕД № РД-12-80 /15.02.2016 г. за изменение на ЗАПОВЕД РД – 12-216/ 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Дъбрава, ЕКАТТЕ 24373, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-216/ 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Дъбрава, ЕКАТТЕ 24373, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-215 / 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Дъбрава, ЕКАТТЕ 24373, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-225 / 14.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделските земи – обработваема земя, в землището на с. Чавдарци, ЕКАТТЕ 80039, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-59 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Брестово, ЕКАТТЕ 06536, Oбщина Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-42 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Брестово, ЕКАТТЕ 06536, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-220 / 12.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Българене, ЕКАТТЕ 07260, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-51 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – трайни насаждения, в землището на с. Баховица, ЕКАТТЕ 02935, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.