Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Стопанска 2015 - 2016 г

ЗАПОВЕД РД – 12-58 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Баховица, ЕКАТТЕ 02935, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-223 / 14.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Баховица, ЕКАТТЕ 02935, община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-50 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на постоянно затревени площи, в землището на с. Александрово, ЕКАТТЕ 00299, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-49 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Александрово, ЕКАТТЕ 00299, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-235 / 21.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – трайни насаждения, в землището на с. Абланица, ЕКАТТЕ 00028, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.

ЗАПОВЕД РД – 12-41 / 29.01.2016 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – постоянно затревени площи, в землището на с. Абланица, ЕКАТТЕ 00028, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016…

ЗАПОВЕД РД – 12-234 / 21.10.2015 г. на Областна дирекция “Земеделие” гр. Ловеч

Разпределение на ползването на масивите за ползване на земеделски земи – обработваема земя, в землището на с. Абланица, ЕКАТТЕ 00028, Община Ловеч, съгласно сключено споразумение за ползване за стопанската 2015/2016 г.