Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОСВЕТА - 1926 г.” гр. ЛОВЕЧ, кв. Гозница

Председател: Юлия Панчелеева;
Секретар: Катя Кунчева;
Телефон за контакти: 0886090506;
E-mail: Prosveta1926goznica@abv.bg

Читалището разполага с помещение за библиотека, собственост на РПК. Развива добра съвместна работа с училището. През 2007 г. е снабдено с компютърна конфигурация. През 2009 г. е спечелен проект от допълваща субсидия за нов компютър. Развива библиотечна дейност.