Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

ЧИТАЛИЩЕ ”ПРОСВЕТА - 1926 г.” гр. ЛОВЕЧ, кв. Гозница

Председател: Катя Кунчева;
Секретар: Ася Ивова;
Телефон за контакти: 0896879714;
E-mail: Prosveta1926goznica@abv.bg

Читалището разполага с помещение за библиотека, собственост на РПК. Развива добра съвместна работа с училището. През 2007 г. е снабдено с компютърна конфигурация. През 2009 г. е спечелен проект от допълваща субсидия за нов компютър. Развива библиотечна дейност.