Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Народно читалище „Напредък-1920 г.” - с. Баховицa

Адрес: с. Баховица, община Ловеч, ул. „Г. Димитров“ № 49 А

Председател: Лидия Русанова
Секретар: Драгомир Георгиев
Контакти: тел.06912/2238; Моб. Тел. 0890/313627
E-mail: Napredak1920@abv.bg
 

Читалището разполага с изцяло реновирана сграда през 2010 г. по проект на Програма за регионално развитие. Тя разполага с малка зала, библиотека с над 10 000 тома, етнографкска сбирка, картинна галерия и салон със 170 места. Към библиотеката има информационен център с 5 компютъра, интернет връзка, мултифункционално устройство и аудио система.

 

Дейности: Художествената дейност на читалището е изключително богата. Действащите любителски колективи са: Женска певческа група, Естрадно-сатиричен състав и Фолк клуб по народни танци. Съставите към читалището имат множество награди и грамоти за участия. От 2014 г. към читалището има действаща музикална школа. 

За децата действат и 2 постоянни клуба и 1 временен: Родолюбец, Млад приятел на книгата и „Не изхвърляй! Рециклирай“. Читалището се включва активно в програмата на празника на с. Баховица, в организацията на „Чернялски събор“, концерти, празнични вечери и екскурзии. Като партньор по проект читалище „Напредък – 1920 г.“ има записан диск на автентичния баховски обичай „Първи камък“.

 

Работа по проекти, спечелени проекти, конкурси:

Самодейци от читалището са участници в историческия спектакъл ” И възкръсна от пламъци….възроди се държава” на Ловешката крепост през 2007 г. Читалището поддържа инициатива между читалищата от селищата на Плевенска област по поречието на река Чернялка, извираща от с. Баховица.

Участва в проект ”Искри от миналото” на сдружение ”Екомисия 21 век” през 2007 г., показан е обичая ”Седянка” на Софийска сцена в рамките на национален фестивал. 

Читалището бе включено в проект на Община Ловеч по Програма за регионално развитие за основен ремонт. 

Разработен е и проект по Национална програма "Живи човешки съкровища".

През 2014 г. читалището разработи в партньорство с НЧ ”Паисий - 1896” с. Александрово и НЧ „Зорница – 2010“ гр.Ловеч по програма „БГ08“ за издирване, записване и представяне на автентичен фолклор от населеното място. Спечелен е проект към община Ловеч за допълваща субсидия за закупуване на музикална система.